Štôlňa Zenovics

Štôlňa Zenovics bola používaná pre prívod vody na pohon vodno-stĺpcového ťažného stroja v šachte Belházy, ktorá sa nachádzala pod obecnou časťou Veské. Voda bola privádzaná cez štôlňu a odtiaľ tlakovým potrubím až na úroveň štôlne Breuner, kde bol inštalovaný ťažný stroj.

Autor fotografií: Miloš Greisel


Banské diela

Obec

1 2

Spoločenský život obce

Cirkevný život obce