Posedenie pre dôchodcov

Posedenie pre dôchodcov v kultúrnom dome pri príležitosti Vianočných sviatkov 2011.


Obec

1 2

Spoločenský život obce

Cirkevný život obce