Kontakty

Toto webové sídlo www.obeczlataidka.sk spravuje Obec Zlatá Idka je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Zlatá Idka

Adresa:
Obecný úrad Zlatá Idka
Zlatá Idka 159
044 61 Zlatá Idka

IČO: 00324957
DIČ: 2021245182 

Samosprávny kraj: Košický
Okres: Košice okolie
Región: Abovský - Rudohorie
Počet obyvateľov: 402
Rozloha: 1625 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1349

Všeobecné informácie: zlataidka@zlataidka.sk
Podateľňa: podatelna@obeczlataidka.sk
Starosta: zlataidka@zlataidka.sk
Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@obeczlataidka.sk

Sekretariát: 
Tel.: +421 55 / 466 91 11
Fax.: +421 55 / 466 91 11

E-mail: sekretariat@obeczlataidka.sk

Matričný úrad v Nižnom Klátove - úradné hodiny

Matrikárka: Danuša Jokeľová
Tel.: +421 55 / 729 60 33
E-mail: obec.n.klatov@netkosice.sk
Streda 7:30 - 15:30

Kompetencie:
Obec Zlatá Idka je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Savebný úrad pre obec Zlatá Idka je zriadený na OcÚ Beniakovce - sídlo Kmeťová ul. č.20 Košice.   

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk
Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk