Kalendár zvozu odpadu

Ako triediť odpad

PAPIER

Papier sa prvýkrát objavil v Čine v 14 storočí. Papier je tenký, hladký materiál vyrábaný zhutnením vlákna. Odhadom existuje 250 druhov papiera. Papier tvorí cca 20 % odpadu

Recyklácia 1 tony papiera ušetrí viac ako 2 tony dreva.

Papier môžeme recyklovať 5 – 8-krát

Pri jeho označovaní sa používajú grafické znaky s použitím písmen a čísel. Tak vieme a aký obal ide. (vlnitá, hladká lepenka, kartón)

Do kontajnerov na papier patrí:

 • časopisy a noviny
 • papierové vrecúška, krabice (ak nie sú kombinované s iným materiálom ako napr. hliník, celofán),
 • papierová lepenka, kartóny …

A čo do kontajnerov nedávať:

 • obaly z kombinovaných materiálov (viacvrstvové obaly od trvanlivého mlieka, džúsov)
 • zamastený a veľmi znečistený papier
 • kopírovací a samoprepisovací celofán

SKLO

Recyklovaním skla šetríme primárne suroviny a množstvo energie.

Do kontajneru na sklo patria:

 • fľaše, poháre, črepy
 • úlomky tabuľového skla

A čo do kontajnerov nedávať:

 • veľmi  znečistené fľaše a sklenené obaly (najmä pieskom)
 • porcelán a keramika
 • zrkadlá
 • žiarovky a žiarivky
 • autosklo
 • sklo kombinované s iným materiálom (drôtené sklo)

Ak sa sklo dostane do spaľovne, nespáli sa a skončí na skládke nevyužité.

PLAST

Za rok sa vo svete vyprodukuje približne 100 miliónov ton plastov, z toho v Európe približne 24 miliónov. Do odpadu sa v Európe dostáva zhruba 16 mil. ton, z toho až 10 mil. ton je vytvorených domácnosťami.

Plast je možné recyklovať obmedzene

Do kontajnerov na plasty patri:

 • PE (polyetylén) – LDPE a HDPE (light/high density PE – PE s nízkou/vysokou hustotou): číre a farebné fólie, tašky, vrecká, vedrá a fľaštičky od kozmetických a čistiacich prípravkov,
 • PET (polyetyléntereftalát),fľaše od nápojov, sirupov, 
 • PP (polypropylén): PVC, obaly kozmetických výrobkov,

 Čo nepatrí do kontajnerov na plasty?

 • znečistené obaly (chemikáliami či olejmi),
 • viacvrstvové obaly,
 • hrubo znečistené plasty (zeminou, farbami, potravinami),
 • podlahové krytiny, guma, molitan a pod.

KOVY

Z domácnosti sa zbierajú farebné aj ostatné kovy. Delíme ich na obaly zo železa, ocele  a hliníka

Patria sem: Nápojové obaly, staré riady, drobný železný šrot, drôty a káble, oceľ, kovové obaly od niektorých potravín, plechovky

Nepatria sem: Znečistené kovové obaly, kovové obaly od farieb a lepidiel, chemikálií, kovové obaly kombinované s iným obalom, napr. zubné pasty, nápojové kartóny a pod. 

KOVY + PLASTY sa zbierajú spoločne do  žltej zbernej nádoby alebo žltého plastového vreca

VKM – Viacvrstvové kombinované  materiály / nápojový kartón

Nápojový kartón je zložený z niekoľkých vrstiev. Jeho zloženie umožňuje uchovanie nápojov a potravín dlhú dobu bez pridávania konzervačných látok. Na Slovensku sa denne predá 1,5 milióna nápojových kartónov. Napriek tomu, že je to cenný materiál na recykláciu, viac ako polovica skončí na skládkach.

Každá vrstva má svoju presnú úlohu
70 až 85 % kartón
20 % polyetylén je nepriepustný pre vodu i mikroorganizmy
5 % hliník chráni nápoje a potraviny pred svetlom, kyslíkom a baktériami

Papierenské vlákna používané na výrobu nápojových kartónov sú dlhé a pevné, čo znamená, že sú obzvlášť hodnotné pre výrobu papiera. Recykláciou nápojových kartónov sa pri výrobe papiera dajú nahradiť primárne dlhé vlákna a tým šetriť lesy.

Proces recyklácie nápojových kartónov je známy aj ako rozvlákňovanie. To znamená, že vlákna sa máčajú vo vode, nabobtnajú a pomocou špeciálneho sita sa oddelia od hliníka a polyméru. Ročne skončí na skládke takmer 5 000 ton nápojových kartónov.

V prípade vrecového zberu viacvrstvové kombinované obaly triedime do žltého vreca spolu s plastom a drobným kovom.

Patria sem: Obaly zo štiav, džúsov, mliečnych výrobkov, vína..

Nepatria sem: Mastný inak znečistený papier, lepenka, kartón, hygienické potreby

Viacvrstvové kombinované obaly pred vhodením do kontajnera opláchnite vodou, nechajte uschnúť a stlačte.

KOVY

Z domácnosti sa zbierajú farebné aj ostatné kovy. Delíme ich na obaly zo železa, ocele  a hliníka

Patria sem: Nápojové obaly, staré riady, drobný železný šrot, drôty a káble, oceľ, kovové obaly od niektorých potravín, plechovky

Nepatria sem: Znečistené kovové obaly, kovové obaly od farieb a lepidiel, chemikálií, kovové obaly kombinované s iným obalom, napr. zubné pasty, nápojové kartóny a pod. 

JEDNOČLÁNKOVÉ BATÉRIE

Na zneškodnenie jednočlánkových batérií je potrebný špeciálny spôsob, ktorý zaručí, že sa nebezpečné zlúčeniny, ktoré tieto batérie obsahujú, nedostanú do životného prostredia
Zoznam zberných miest pre tieto batérie nájdete v časti zberné dvory.

OSTATNÝ NETRIEDENÝ ODPAD

DO KONTAJNEROV NA TRIEDENÝ ODPAD NEVHADZUJTE:

 • nespáliteľný odpad (stavebná suť, tehly, piesok)
 • nebezpečný odpad (akumulátory, oleje)
 • objemný odpad (chladničky, nábytok, umakartové jadrá…)
 • komunálny zmesový odpad