Obec Zlatá Idka rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Zverejnenie zámeru predaja obecného majetku

 30.04.2019

Zverejnenie zámeru predaja obecného majetku

z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Obec Zlatá Idka v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí týmto zverejňuje zámer predaja obecného majetku pozostávajúceho z budovy so súp. č. 76 nachádzajúcej sa na pozemku s parc. č. 340 a pozemkov s parc. č. 340, 341/1, 341/3, 341/4 a 341/5, k. ú. Zlatá Idka

Predmet kúpy:

  • nehnuteľnosť, budova bývalých potravín, súp. č. 76, nachádzajúca sa na pozemku s parc. č. 340
  • pozemok, parc. č. 340 o výmere 220 m2, pozemok, parc. č. 341/1 o výmere 458 m2, pozemok, parc. č. 341/3 o výmere 50 m2, pozemok, parc. č. 341/4 o výmere 129 m2, pozemok,  parc. č. 341/5 o výmere 33 m2

Výška kúpnej ceny:

  • 40.000,-  eur

Osobitný zreteľ

  • Osobitný zreteľ spočíva v tom, že kupujúci má záujem na predmetných nehnuteľnostiach vybudovať zariadenie poskytujúce verejnoprospešné a spoločenské služby pre obyvateľov obce ako aj jej návštevníkov. Podľa zámeru prezentovaného kupujúcim má byť súčasťou objektu reštaurácia, wellness, bowling a potraviny. Zariadenie má zároveň poskytovať ubytovacie služby spolu s možnosťou parkovania pre hostí.

Kupujúci

  • Stanislav Čap

Zverejnené na:

  1. úradnej tabuli obce Zlatá Idka
  2. webovom sídle obce Zlatá Idka: https://www.obeczlataidka.sk/

                                                                                                                      starosta

Zverejnené dňa: 30.04.2019                                                                                                                             

    Roman Beličák

                                                                                                                     starosta


1 2 3 4 5 6