Obec Zlatá Idka rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Zápis deti do MŠ

 27.04.2021

Zápis detí do MŠ

Zápis detí do MŠ - Rudník  na školský rok 2021/2022 sa uskutoční 

od 3.mája 2021 – do 31.mája 2021

elektronicky na stránke obce: obec.rudnik@eposta.sk

Spôsob prijímania detí na predprimárne vzdelávanie:

 • podávanie žiadosti o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti
 • detí, odporúča sa komunikácia elektronickou formou
 • písomná žiadosť zákonného zástupcu
 • potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast
 • prednostne sa prijímajú deti predškolského veku 5 - 6 ročné, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky
 • v prípade, že sa jedná o dieťa s odloženou povinnou školskou dochádzkou – je potrebné predložiť rozhodnutie o dodatočnom odklade

Pre koho je predprimárne vzdelávanie povinné /podľa zákona 245/2008 §28a/

 • pre dieťa, ktoré dosiahlo 5 rokov do 31. augusta

Podmienky prijatia na predprimárne vzdelávanie:

 • do materskej školy sa prijímajú deti priebežne alebo pre nasledujúci školský rok
 • priebežne sa do materskej školy prijímajú deti vtedy, ak je v materskej škole voľná kapacita
 • na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijíma spravidla dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku.
 • výnimočne možno do materskej školy prijať dieťa mladšie ako tri roky, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky, vrátane kapacitných možností školy
 • dieťa mladšie ako dva roky do materskej školy nemožno prijať ani na adaptačný pobyt alebo diagnostický pobyt
 • na povinné predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku,dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a dieťa s dodatočne odloženým začiatkom plnenie povinnej školskej dochádzky
 • v prípade, ak je zvýšený záujem zákonných zástupcov o prijatie detí do materskej školy, neuprednostňujú sa deti mladšie ako tri roky pred prijatím starších detí, lebo prijímanie detí mladších ako tri roky má byť v súlade so školským zákonom, výnimočné tieto deti možno prijať len vtedy, ak sú uspokojené žiadosti zákonných zástupcov detí, ktoré dovŕšili piaty rok veku, detí s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a detí s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky, ako aj detí vo veku od troch rokov
 • osvojené základné hygienické návyky, samoobslužné návyky a sú primerane samostatné (bez plienok, fľaše a cumľa)

Ľudmila Szalonová – poverená riaditeľka MŠ Rudník

                                                           

               Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie

https://www.obeczlataidka.sk//files/2021-04-27-195218-__iados___o_prijatie__die__a__a_na_predprim__rne_vzdel__vanie.docx


1 2 ... 11