Obec Zlatá Idka rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Voľby do Národnej rady SR 2020

 28.10.2019

Voľba poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia


„Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia, môže požiadať o voľbu poštou a to

  • v listinnej forme  tak, aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na adresu obce (obecného úradu) najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 10.1.2020). Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

  • elektronicky (e-mailom) tak, aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na elektronickú (e-mailovú) adresu, ktorú obec zverejnila na svojom webovom sídle alebo na úradnej tabuli obce najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 10.1.2020). Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.“V súvislosti s prípravou volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 chceme upovedomiť voličov s trvalým pobytom na území SR, zdržiavajúcich sa mimo jej územia o možnosti hlasovania poštou.

Svoje žiadosti môžete zasielať na:

- poštovú adresu: Obecný úrad Zlatá Idka

                             Zlatá Idka 159

                             044 61 Zlatá Idka

- e-mailovú adresu: zlataidka@zlataidka.sk alebo ocu.zlataidka@zoznam.sk


Všetky dôležité informácie a vzor žiadosti nájdete na webovej stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky: http://www.minv.sk/?nr20-posta2


1 2 3 4 5 6