Obec Zlatá Idka rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

POZVÁNKA

 22.09.2019

Obecný úrad ,044 61 Zlatá Idka

   Starosta obce, oznamuje občanom obce , že dňa

                 25.9.2019  V  STREDU

sa uskutoční mimoriadne  zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce  Zlatá Idka, o 18 00 hod na obecnom úrade-KD.

      

Program :

1/  Otvorenie, schválenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

2/  Schválenie programu OZ.

3/  Kontrola plnenia uznesení

4/  Zvolenie zástupcu starostu

5/  Schválenie štatútu obce Zlatá Idka

6/  Schválenie rokovacieho poriadku OZ v obci Zlatá Idka

7/  Schválenie  zásady odmeňovania poslancov OZ

8/   Žiadosť o kúpu pozemku p. č. C 863  v k. ú. Zlatá Idka

9/   Žiadosť o kúpu pozemku p. č. C 1165/2 v k. ú. Zlatá Idka

10/ Žiadosť o kúpu pozemku p. č. E 188/1 a p. č. E 188/2  v k. ú. Zlatá Idka

11/ Žiadosť o kúpu pozemku p. č. C. 1172/1  v k. ú. Zlatá Idka

12/ Projekty a výzvy

13/ Úprava uznesenia  číslo 25/2019 

14/  Rôzne

15/  Diskusia 

16/  Záver                                     

                                                              Starosta obce

                                                                 Roman Beličák


1 2 3 4 5 6