Obec Zlatá Idka rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

OZNÁMENIE

 04.07.2019

Obec Zlatá Idka, 044 61 Zlatá Idka č.159, okr. Košice-okolie, IČO 00324957

OZNÁMENIE

nastúpenie náhradníka na poslanca Obecného zastupiteľstva v Zlatej Idke

Poslancovi Obecného zastupiteľstva v Zlatej Idke Mgr. Patrikovi Jokeľovi zanikol mandát poslanca obecného zastupiteľstva dňa 21.06.2019, keď bola písomnosť  „Vzdanie sa mandátu poslanca“ doručená na Obecný úrad v Zlatej Idke . Pán Mgr. Patrik Jokeľ v súlade s § 25 ods. 2, písm. c zákona o obecnom zriadení v Znení neskorších predpisov vzdal mandátu Obecného zastupiteľstva v Zlatej Idke.

V zmysle § 192 ods. 1 zákona č. 180/2014 Zb. o podmienkach výkonu voleného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov ak zanikol mandát poslanca obecného zastupiteľstva, nastupuje ako náhradník kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov vo volebnom obvode, v ktorom zanikol mandát. V prípade rovnosti hlasov sa postupuje primerane podľa § 189 ods. 2 a 3.

V zmysle § 192  ods. 2 zákona č. 180/2014 Zb. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov starosta Obce Zlatá Idka Roman Beličák dňom 3.7.2019 oznamuje nastúpenie náhradníka za poslanca obecného zastupiteľstva

Bc. Lukáš Molnár

S platnosťou dňom vyhlásenia, t. j. 3.7.2019. novo nastúpený poslanec obecného zastupiteľstva zloží zákonom predpísaný sľub na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní v zmysle § 25 ods. 1, písm. a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Po zložení sľubu sa poslanec obecného zastupiteľstva pán Molnár  ujme výkonu svojej funkcie

V Zlatej Idke 3.7.2019                                                     

                                                                                                            Roman Beličák

                                                                                                            starosta obce


1 2 ... 11