Obec Zlatá Idka rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

POZVÁNKA

 28.06.2019

Obecný úrad ,044 61 Zlatá Idka

   Starosta obce, oznamuje občanom obce , že dňa

                 3.7. 2019  V  STREDU

sa uskutoční mimoriadne  

zasadnutie obecného zastupiteľstva Obce  Zlatá Idka, o 18 00 hod na obecnom úrade-KD.

      

Program :

1/  Otvorenie, schválenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

2/  Schválenie programu OZ.

3/  Kontrola plnenia uznesení

4/  Sľub nového poslanca OZ

5/ Schválenie plánu kontrolovanej činnosti HK obce Zlatá Idka na II. polrok 2019

6/  Schválenie záverečného účtu obce Zlatá Idka za rok 2018

7/  Schválenie  na zriadenie vecného bremena na parcelu p. č. 264/1

8/  Schválenie  na zriadenie vecného bremena na parcelu p. č. 341/7

9/  Schválenie  predaja obecných pozemkov p.č.645, 646, 647/1, 647/4, 666/2, 1174 firme NOAD s .r .o.

10/ Schválenie  predaja obecných pozemkov p.č.1168/1, 284/1, 286/2, 972 firme NOAD s. r .o.

11/ Schválenie  na zriadenie vecného bremena na parcelu p.č.1174 a p .č. 645

12/ Schválenie  na zriadenie vecného bremena na parcelu p.č.282

13/ Prerokovania žiadosti odpredaja obecného pozemku p. č. 225 pánovi Boris Tomko

14/ Prerokovania žiadosti odpredaja obecného pozemku p.č.974/2 pánovi Prof. Koštial  CsC

15/  Banské múzeum rekonštrukcia

16/  Obecná zastávka časť začiatok obce Zlatá Idka

17/  Obecné cesty oprava a iné riešenia

18/  Rôzne

19/  Diskusia 

20/  Záver                                     

                                                              Starosta obce

                                                                 Roman Beličák


1 2 3 4 5 6