Obec Zlatá Idka rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Zverejnenie zámeru predaja obecného majetku

 24.04.2019

Obec Zlatá Idka, Zlatá Idka 159, 044 61 Zlatá Idka

Zverejnenie zámeru predaja obecného majetku

z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Obec Zlatá Idka v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí týmto zverejňuje zámer predaja obecného majetku – pozemku s parc. č. 264/1, k. ú. Zlatá Idka

Predmet kúpy:

  • pozemok, parc. č. 264/1 o výmere 374 m

Výška kúpnej ceny:

  • 25,-  eur/m2

Osobitný zreteľ

  • osobitný zreteľ spočíva v tom, že predmetný pozemok bezprostredne prilieha k nehnuteľnosti vo vlastníctve kupujúceho, pričom využitie štandardných postupov pri predaji obecného majetku by bolo kontraproduktívne a mohlo by viesť k neželaným následkom a sporom; na uvedenom pozemku sa tiež nachádza zdroj vody, z ktorého kupujúci čerpá vodu.

Kupujúci

  • Viktor Opavský

Zverejnené na:

  1. úradnej tabuli obce Zlatá Idka
  2. webovom sídle obce Zlatá Idka: https://www.obeczlataidka.sk/

Zverejnené dňa: 24.04.2019                                                                                                                             

    Roman Beličák

                                                                                                                     starosta


1 2 3 4