ROZHODNUTIE PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY z 9. februára2024 o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu

 12.02.2024


1 2 ... 27