Zlatá Idka – Zvýšenie kapacity ČOV“, „Zlatá Idka – Rozšírenie kanalizácie pre časť Vieska“, „Zlatá Idka – Rozšírenie kanalizácie pre časť Hutná“ - povolenie na uskutočnenie vodnej stavby a povolenie na vypúšťanie odpadových do povrchových vôd

 09.05.2023


1 2 ... 27