Starosta obce, oznamuje občanom obce, že dňa 28.04.2023 v piatok sa uskutočni III. mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Zlatá Idka, o 18 00 hod. na obecnom úrade-KD.

 25.04.2023


1 2 ... 23