R O Z H O D N U T I E Verejná vyhláška povoľuje užívanie stavby „Zlatá Idka - IBV 5RD - VN, TS, NN“ v členení PS 01 - Trafostanica a SO 01

 05.04.2023


1 2 ... 23