Oznámenie o utvorení volebných obvodov a o určení počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí

 19.07.2022

OBEC ZLATÁ IDKA

Zlatá Idka 159, 044 61

                                                                                                 OZNÁMENIE

o utvorení volebných obvodov a o určení počtu poslancov
pre voľby do orgánov samosprávy obcí

29. októbra 2022

    

     Obecné zastupiteľstvo obce Zlatá Idka podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, uzneseniami č. 41/2022 a 42/2022 zo dňa 19.07.2022 určilo, že Obecné zastupiteľstvo obce Zlatá Idka bude zložené z 5 poslancov, ktorí sa budú voliť v 1 volebnom obvode, ktorý zahŕňa celú obec.

V Zlatej Idka dňa 19.7.2022

                                                                                        

                                                                                        Roman Beličák

                                                                                           starosta obce

Zverejnené dňa:19.07.2022

__________________________________________________________________________


1 2 ... 18