VEREJNÁ VYHLAŠKA p. Hreha:oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania a upustenie od ústneho konania.

 04.05.2022


1 2 ... 16