Zverejnenie zámeru predaja obecného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 28.03.2022


1 2 ... 16