Návrh VZN k záväznej časti Územného plánu obce Zlatá Idka po spracovaní Zmien a doplnkov č. 6

 05.01.2022


1 2 ... 17