Obec Zlatá Idka rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

POZVÁNKA

 14.09.2021

Obecný úrad, 044 61 Zlatá Idka

  Starosta obce, oznamuje občanom obce, že dňa

                   17.09. 2020  v piatok

sa uskutoční V. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce  Zlatá Idka,

o 18 00 hod. na obecnom úrade-KD.

Program:

1/ Otvorenie, schválenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice

2/ Schválenie programu OZ

3/ Kontrola plnenia uznesení

4/ Návrh na úpravu rozpočtu obce na rok 2021

5/ Schválenie dodatku k zmluve

6/ Schválenie návrhu nájomnej zmluvy na zriadenie vodovodnej prípojky.

7/ Žiadosť o zmenu územného plánu

8/ Schválenie návrhu na odkúpenie obecného pozemku od p. Olaha

9/  Žiadosť o prenájom obecného pozemku

10/ Informácia ku kanalizácia v obci

11/ Rôzne

12/ Diskusia

13/ Záver                                                      

   

                                                                             Starosta obce

                                                                  Roman Beličák                                                                     


1 2 ... 13