Obec Zlatá Idka rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

POZVÁNKA

 16.06.2021

Obecný úrad ,044 61 Zlatá Idka

                                                                   Starosta obce, oznamuje občanom obce, že dňa

                                                                                          18.06. 2021 v piatok

sa uskutoční III. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce  Zlatá Idka,

  o 18 00 hod. na obecnom úrade-KD.

Program:

1/ Otvorenie, schválenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice

2/ Schválenie programu OZ

3/ Kontrola plnenia uznesení

4/ Stanovisko HKO k Záverečnému účtu obce za rok 2020

5/ Schválenie Záverečného účtu obce za rok 2020

6/ Schválenie návrhu žiadosti  na kúpu obecného pozemku od p. Oláha

7/ Schválenie návrhu žiadosti na kúpu časti  obecného pozemku od p. Rusnákovej

8/ Rôzne

9/ Diskusia

10 Záver                                                      

   

                                                                             Starosta obce

                                                                  Roman Beličák                                                                     


1 2 ... 12