Obec Zlatá Idka rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

POZVÁNKA

 19.05.2021

Obecný úrad ,044 61 Zlatá Idka

  Starosta obce, oznamuje občanom obce, že dňa

                   21.05. 2020  v piatok

sa uskutoční II. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce  Zlatá Idka,

o 18 00 hod. na obecnom úrade-KD.

Program:

1/ Otvorenie, schválenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice

2/ Schválenie programu OZ

3/ Kontrola plnenia uznesení

4/ Návrh na úpravu rozpočtu obce na rok 2021

5/ Schválenie VZN obce Zlatá Idka o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce

6/ Schválenie VZN obce Zlatá Idka o vyhradení miest a stanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách obce

7/ Schválenie VZN obce Zlatá Idka o spôsobe náhradného zásobovania vodou na území obce

8/ Schválenie  VZN obci Zlatá Idka o spôsobe náhradného odvádzania odpadových vôd na území obce

9/ Schválenie  zmluvy s VSD distribučná a.s.

10/ Informácia k územnému konaní, kanalizácii v obci

11/ Mapa cintorína

12/ Oplotenie park Huta a  Koncuveske

13/ Rôzne

14/ Diskusia

15/ Záver                                                      

   

                                                                             Starosta obce

                                                                  Roman Beličák                                                                     


1 2 ... 11