Obec Zlatá Idka rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

POZVÁNKA

 22.06.2020

Obecný úrad ,044 61 Zlatá Idka

   Starosta obce, oznamuje občanom obce, že dňa

                 24.06. 2020  V STREDU

a uskutoční IV.  mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce  Zlatá Idka,

o 18 00 hod. na obecnom úrade-KD.  

Program:

1/ Otvorenie, schválenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice

2/ Schválenie programu OZ

3/ Kontrola plnenia uznesení

4/ Schválenie zámeru predaja obecných pozemkov pánovi Guberčikovi

5/ Prerokovanie žiadosti odpredaja obecného pozemku pánovi Valkov

6/ Prerokovanie žiadosti odpredaja obecného pozemku pánovi Ing. Pecuchovi

7/ Ponuka od pána Ing. Korla

8/ Žiadosť o dodatok k územnému plánu , chatová osada Dolky

9/ Deň obce Zlatá Idka

10/ Rôzne

11/ Diskusia

12/ Záver   

                                                              Starosta obce

                                                                 Roman Beličák

                     


1 2 3 4 5 6 7 8