Obec Zlatá Idka rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

POZVÁNKA

 14.04.2020

Obecný úrad ,044 61 Zlatá Idka

   Starosta obce, oznamuje občanom obce, že dňa

                 17.4. 2020  V PIATOK

sa uskutoční III. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce  Zlatá Idka, o 18 00 hod. na obecnom úrade-KD. Zasadnutie sa uskutoční bez účasti verejnosti z dôvodu šírenia koronavírusu.

      

Program :

1/   Otvorenie, schválenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

2/   Schválenie programu OZ.

3/   Kontrola plnenia uznesení

4/   Aktualizácia Územného plánu obce Zlatá Idka o zmení a doplnky 

5/   Schválenie návrhu Komunitný plán  sociálnych služieb pre obec Zlatá     Idka na rok 2020-2025

6/   Schválenie návrhu Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Zlatá Idka

7/   Schválenie návrhu Zásady hospodárenia a nakladania s finančnými  prostriedkami  obce Zlatá Idka

8/   Stanovisko Hlavného kontrolóra obce  k Záverečnému účtu obce Zlatá Idka za rok 2019

9/   Schválenie Záverečného účtu obce Zlatá Idka za rok 2019

10/ Prerokovanie žiadosti o kúpu obecných pozemkov  pani   Timková a pán Guberčik

11/ Oprava miestnych komunikácií

12/ Rôzne

13/ Diskusia

13/ Záver

                                                              Starosta obce

                                                                 Roman Beličák

                     


1 2 3 4 5 6 7 8