Obec Zlatá Idka rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

POZVÁNKA

 17.02.2020

Obecný úrad ,044 61 Zlatá Idka

   Starosta obce, oznamuje občanom obce, že dňa

                 21. 2. 2020  V PIATOK

sa uskutoční XII.  zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce  Zlatá Idka, o 18 00 hod. na obecnom úrade-KD.

      

Program :

1/  Otvorenie, schválenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

2/  Schválenie programu OZ.

3/  Kontrola plnenia uznesení

4/  Prejedanie návrhu od pani  Márie Timkovej

5/  Správa o kontrolnej činnosti  Hlavného kontrolóra obce za rok 2019

6/  Plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2020

7/  Schválenie rozpočtu pre obec Zlatá Idka na rok 2020

8/  Rôzne

9/  Diskusia

10/Záver

                                                              Starosta obce

                                                                 Roman Beličák

                     


1 2 3 4 5