Obec Zlatá Idka rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

POZVÁNKA

 20.12.2019

Obecný úrad ,044 61 Zlatá Idka

   Starosta obce, oznamuje občanom obce , že dňa

                 23.12.2019  V  PONDELOK

sa uskutoční mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce  Zlatá Idka, o 18 00 hod na obecnom úrade-KD.

      

Program :

1/  Otvorenie, schválenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

2/  Schválenie programu OZ.

3/  Kontrola plnenia uznesení

4/  Schválenie VZN nákladní s odpadom na území obce Zlatá Idka

5/  Prerokovanie žiadosti o zriadenie vecného bremena na pozemok parc.č. 3551/3 v k. ú. Zlatá Idka

6/  Schválenie  predaja pozemku parc. č. 1165/2 v k. ú. Zlatá Idka pánovi Ing. Richardovi Kašťákovi

7/  Schválenie kúpi pozemku parc. č. 863  v k. ú. Zlatá Idka od pána Ing. Richarda Kašťáka 

8/ Prerokovanie  žiadosti o odkúpenie obecných pozemkov parc. č. 224, 225, 188/1, 188/2,  v k. ú. Zlatá Idka od Borisa Tomku a Mgr. Štefánii Tomkovej

9 /Prerokovanie  žiadosti o odkúpenie obecného  pozemku  parc. č. 1129/1 v k. ú. Zlatá Idka od Tomáša Guberčíka

10/ Prerokovanie  žiadosti o odkúpenie obecného  pozemku  parc. č. 1129/3 v k. ú. Zlatá Idka od Daniela Guberčíka

11/ Prerokovanie  žiadosti o odkúpenie obecného  pozemku  parc. č. 742 a 743 v k. ú. Zlatá od Viktora Timka a M. Sieniawskej

12/ Návrh na zámenu pozemkov od Petra Nagya

13/ Schválenie odmeny starostovi  za rok 2019

14/ Schválenie výšky finančného príspevku na záujmove vzdelávanie detí v roku 2020

15/ Informácia o stave obce za rok 2019

16/ Rôzne 

17/ Diskusia

19/ Záver

                                                              Starosta obce

                                                                 Roman Beličák

                     


1 2 3 4 5