Obec Zlatá Idka rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

POZVÁNKA

 23.10.2019

Obecný úrad ,044 61 Zlatá Idka

   Starosta obce, oznamuje občanom obce , že dňa

                 25.10.2019  V  PIATOK

sa uskutoční mimoriadne  zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce  Zlatá Idka, o 18 00 hod na obecnom úrade-KD.

      

Program :

1/  Otvorenie, schválenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

2/  Schválenie programu OZ.

3/  Kontrola plnenia uznesení

4/  Schválenie štatútu obce Zlatá Idka

5/  Schválenie  zásady odmeňovania poslancov OZ

6/  Schválenie  kúpi pozemku p. č. KN-C 863  v k. ú. Zlatá Idka

7/  Schválenie predaja Obecného pozemku p. č. KN- C 1165/2 v k. ú. Zlatá Idka   pánovi Ing. Richardovi Kašťákovi                                                                     8/ Žiadosť Borisa Tomka a Mgr. Štefánii Tomkovej  o kúpu Obecného pozemku p. č. KN-E 188/1 ,  KN-E 188/2 , KN-C 224 a KN- C 225 v k. ú. Zlatá Idka

9/   Návrh na zámenu pozemkov od pána Petra Nagya

10/ Projekt MAS- Rekonštrukcia šatní a zázemia ihrísk

11/  Rôzne

12/  Diskusia

13/  Záver

                                                              Starosta obce

                                                                 Roman Beličák


1 2 3 4 5 6 7