Obec Zlatá Idka rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Zverejnenie zámeru predaja obecného majetku

 02.10.2019

Obec Zlatá Idka, Zlatá Idka 159, 044 61 Zlatá Idka

Zverejnenie zámeru predaja obecného majetku

z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Obec Zlatá Idka v súlade s §9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí týmto zverejňujeme zámer predaja obecného majetku- pozemok s parcel. č. 1165/2, k.ú. Zlatá Idka

Predmet kúpy:

Pozemok, parc. č. 1165/2 o výmere 38 m2

Výška kúpnej ceny:

375,- Eur

Osobitný zreteľ:

Osobitný zreteľ spočíva v tom , že predmetný pozemok  bezprostredne prilieha k nehnuteľnosti vo vlastníctve kupujúceho. Obec pozemok neplánuje inak využiť a ani ho dlhodobo  nevyužíva.

Kupujúci:

Ing. Richard Kašťák, Mlynárska 11, 040 01 Košice

Zverejnené na :

  1. Úradnej tabuli obce Zlatá Idka
  2. Webovom sídle obce Zlatá Idka: https://www. obeczlataidka.sk/

Zverejnené dňa: 02.10.2019

                                                                                                           

                                                                                                               starosta obce

                                                                                                               Roman Beličák


1 2 3 4 5