Obec Zlatá Idka rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

OZNÁMENIE

 01.06.2019

Obecný úrad ,044 61 Zlatá Idka

   Starosta obce, oznamuje občanom obce , že dňa

                 5. 6. 2019  V  STREDU

sa uskutoční mimoriadne  

zasadnutie obecného zastupiteľstva Obce  Zlatá Idka, o 18 00 hod na obecnom úrade-KD.

      

Program :

1/  Otvorenie, schválenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

2/  Schválenie programu OZ.

3/  Kontrola plnenia uznesení

4/  Správa kontrolóra obce Zlatá Idka

5/  Schválenie predaja obec. nehnuteľnosti  LV č. 424 a pozemkov na p. č.      340, 341/1, 341/3, 341/4 a 341/5  pánovi Čapovi

6/  Schválenie  predaja obecného pozemku p .č. 264/1 pánovi     Opavskému

7/  Schválenie zámeru predaja obecných pozemkov p.č.645, 646, 647/1, 647/4, 666/2, 1174 firme NOAD s .r .o.

8/ Schválenie zámeru predaja obecných pozemkov p.č.1168/1, 284/1, 286/2, 972 firme NOAD s. r .o

9/ Prerokovania žiadosti odpredaja obecného pozemku p.č.974/2 pánovi Prof. Koštial  CsC

10/  Obecná zastávka časť Koncuveske

11/  Rôzne

12/  Diskusia 

13/  Záver                                     

                                                              Starosta obce

                                                                 Roman Beličák


1 2 3 4