Povinné
zverejňovanie
 
Užitočné
informácie

Úradné hodiny:

Pondelok 8:00 - 14:15
Utorok nestránkový deň
Streda 12:15 - 17:30
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00 - 14:15

Kontakt

Toto webové sídlo www.obeczlataidka.sk spravuje Zlatá Idka a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Zlatá Idka

Adresa:
Obecný úrad Zlatá Idka
044 61 Zlatá Idka 159

IČO: 00324957
DIČ: 2021245182 

Samosprávny kraj: Košický
Okres: Košice okolie
Región: Abovský -Rudohorie
Počet obyvateľov: 402
Rozloha: 1625 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1349

Všeobecné informácie: ocu.zlataidka@zoznam.sk
Podateľňa: ocu.zlataidka@zoznam.sk
Starosta: Roman Beličák,  e-mail: zlataidka@zoznam.sk
Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@obeczlataidka.sk

Sekretariát: 
Tel.:
 055 / 466 91 11
Fax.: 055 / 466 91 11
E-mail: sekretariat@obeczlataidka.sk

             

Matričný úrad v Nižnom Klátove -úradné hodiny

Matrikárka: Danuša Jokeľová
Tel.:055/7296033
E-mail: obec.n.klatov@netkosice.sk
Streda 7:30 - 15:30

Kompetencie:
Obec Zlatá Idka je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Zlatá Idka je zriadený na OcÚ Beniakovce -sídlo Kmeťová  ul. č.20  Košice.                 

Vybavovanie stránok Obce Zlatá Idka :Mgr. Kraviar   Pondelok  8:00 -12:00     13:30-15:15

                                                                                              Streda     8:00 - 12:00    13:30-16:15

Úradné hodiny:Obecný úrad Zlatá Idka

Pondelok 8:00 - 14:15
Utorok nestránkový deň
Streda 12:30 - 17:45
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00 - 14:15


Pošta

Telofónne číslo: 055/ 4669118
PSČ: 04461

Hodiny pre verejnosť:

Pondelok 7:45 - 9:45 14:30 - 15:30
Utorok 7:45 - 9:45 14:30-15:30
Streda 7:45 - 9:45 16:00 - 17:00
Štvrtok 7:45 - 9:45 14:30-15:30
Piatok 7:45 - 9:45 14:30 - 15:30


Technický prevádzkovateľ:

wbx s.r.o.

Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika
Tel.: +421 55 644 25 35

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.
overovací kód