Povinné
zverejňovanie
 
Užitočné
informácie

Úradné hodiny:

Pondelok 8:00 - 14:15
Utorok nestránkový deň
Streda 12:15 - 17:30
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00 - 14:15

História

Prvýkrát sa spomína v roku 1349 ako obec s richtárom, kráľovskou baňiu na zlato a striebro, kedy jej bolo udelené banské právo. Pôvodne pozostávala z menších osád ,ktoré vznikli pri jednotlivých baniach a upravávníckých zariadeniach / Rieka ,Koncu Vieska ,Hutná ,Brajnerka / . V potoku Ida sa ryžovalo zlato.Ťažba zlata slúžila na razbu minci. Éra baníctva ukončená v roku 1939.
Obec Zlatá Idka disponuje atribútom priaznivej geografickej polohy. Nachádza sa približne 25 km západne od metropoly východného Slovenska – mesta Košice. Je to známa rekreačná oblasť s bohatou históriou. Aj v dnešnej dobe pri potulkách lesnými cestičkami sa nachádzajú opustené štôlne a zaniknuté banské stavby.

Všeobecná obľúbenosť tejto obce je založená nie len na priaznivej geografickej pozícii a bohatej histórii. Svoju úlohu zohráva aj malebné prírodné prostredie, príťažlivé po viacerých stránkach. Svedčí o tom aj skutočnosť, že v obci žije cca 400 obyvateľov, ale taktiež takmer rovnaké množstvo víkendových návštevníkov. Intravilán obce sa stal doslova rajom chalupárov a extravilán rajom všetkých tých, ktorí obľubuju turistiku, zimné športy a vyžitie s tým spojené.

Jednotlivé časti rekreačnej obce sú rozdelené podľa katastrálnej mapy na:

  • severnú časť tvorí vlastné jadro obce ( okolie kostola)
  • východnú časť nazývanú Pinčský kút
  • južnú časť s názvom Koncom Viesky
  • západnú časť Hutná a rekreačné stredisko bývalých Hutných stavieb.

Občianska vybavenosť v obci je primeraná jej významu, veľkosti a polohe (obecný úrad, cirkevné objekty, kultúrny dom, , obchody so zmiešaným tovarom a pod.) V lokalite sú verejné rozvody inžinierskych sietí: elektrina a telekomunikácie.Doprava do obce a lokality je možná autobusovou a individuálnou automobilovou dopravou. Do obce vedie cesta III. triedy, ktorá v obci končí a ďalej už nepokračuje.

Oblasť Zlatej Idky poskytuje služby v rámni cestovného ruchu pre oblasť Kojšovskej hole. Z hľadiska hodnotenia životného prostredia je zaradená do krajiny vyhovujúcej životnej úrovne, spĺňa nároky na zdravé prostredie a pôsobí pozitívne na zdravotný stav obyvateľstva a tým aj na rekreantov a turistov združujúcich sa alebo prechádzajúcich touto oblasťou.
V dôsledku uvedených skutočností sa lokalita stala významným prímestským rekreačným strediskom, navštevovaným pernamentne počas celého roka.